Công nghệ oxy hóa nhuộm đen
Hiển thị Sản phẩm
Antique Black® M220

Antique Black® M220

Antique Black® M220 là một dung dịch oxi hóa hoạt...
Lumiclad®

Lumiclad®

Lumiclad® là quy trình nhuộm oxi hóa đen cho nền...
Tru Temp® XL Blackener

Tru Temp® XL Blackener

Tru Temp® XL Blackener là quy trình nhuộm oxi hóa...
Hiển thị Sản phẩm
1.81645 sec| 3129.898 kb